pr3dators

Pentru cei puternici
 
HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

pr3dators

pr3dators - Registration Agreement Terms


Forum Terms of service

The moderators of this forum will try hard to edit or remove reprehensible messages as soon as possible. However, it is impossible for them to review all the messages. You thus admit that all the messages posted on this forum express the sight and opinion of their respective authors and not those of the moderators or the Webmaster (except messages posted by them) and consequently, they cannot be held responsible of the discussions.

This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies will not contain any personal information; they are only used to improve comfort while browsing. The address e-mail is only used in order to confirm the details of your registration as your password (and also to send you back your password if you forget it).

- Aggressive or slanderous messages, as well as personal insults and critics, the coarseness and vulgarities, and more generally any message contravening the French laws are prohibited.
- Messages who promote - or evoke - illegal practices are prohibited.
- If you post informations which come from another site
, look first if the site in question doesn't forbid it. Show the address of the site in question in order to respect the work of their administrators!
- Please post your messages only once. The repetitions are unpleasant and useless!
- Please make an effort on grammar and spelling. SMS-style language (ex: r u sk8ing?) is not advised!

Any message contravening the listing above will be edited or removed without additional notice or justification within deadlines which will depend on the availability of the moderators. Any abuse will involve the cancellation of the registration. Internet is neither an anonymous space, nor a space of no-right! We reserve ourselves the possibility of informing your access provider and/or the legal authorities of any malevolent behavior. An IP address of each poster is recorded in order to help us to make you respect these conditions.

By clicking on " I agree to these terms " below:
- You acknowledge to have fully read these current rules;
- You commit yourself to respect unreservedly these current rules;
- You grant the moderators of this forum the right to delete, move or edit any discussion subject at any moment.

Forum Termeni de serviciuDe moderatorii acestui forum vor încerca din greu pentru a edita sau elimina vrednic de mesaje, cât mai curând posibil. Cu toate acestea, este imposibil ca ele să revizuiască toate mesajele. Aveţi astfel recunosc că toate mesajele postate pe acest forum de vedere şi exprima opinia lor de autori, şi nu cele ale moderatorilor sau webmasterului (cu excepţia mesajelor postate de ei) şi, în consecinţă, acestea nu pot fi trase la răspundere de discuţii.Acest forum utilizeaza cookies pentru a stoca informaţie pe computerul dumneavoastră. Aceste cookie-uri nu va conţine nici un fel de informaţii personale, ele sunt utilizate numai pentru a îmbunătăţi confortul în timpul navigării. Această adresă de e-mail este folosită doar pentru a confirma detaliile de înregistrare ca parola dvs. (şi, de asemenea, să vă trimită înapoi parola dacă aţi uitat-o).- Agresiv sau calomnios mesaje, precum şi de personal insulte şi critici, de calitate inferioară şi vulgarities şi, mai general, orice mesaj de franceză contravine legilor sunt interzise.- Mesajele care promova - sau evoca - practici ilegale sunt interzise.- Daca ati posta informatii care provin de la un alt site, Uita-te prima în cazul în care site-ul în cauză nu permit acest lucru. Arata adresa a site-ului în cauză, în scopul de a respecta munca lor de administratori!- Vă rugăm să vă posta mesaje doar o singură dată. De repetitii sunt neplăcut şi inutil!- Vă rugăm să faceţi un efort pe gramatica si ortografie. SMS-stil limbă (ex: ru sk8ing?) Nu este recomandat!Orice mesaj contravine prospectului de mai sus vor fi editate sau eliminate fără suplimentare de preaviz sau justificare în termenele care va depinde de disponibilitatea de moderatori. Orice abuz va implica anularea înregistrării. Internetul nu este nici un spatiu anonim, nici un spaţiu de nu-dreapta! Ne rezervam posibilitatea de a ne informa cu furnizorul dvs. de acces şi / sau autorităţile legale cu privire la orice răuvoitor comportament. O adresă IP din fiecare poster este înregistrată pentru a ne ajuta să vă facem să respecte aceste condiţii.Făcând click pe "Sunt de acord cu aceşti termeni" de mai jos:- Sunteţi de acord pentru a avea pe deplin citit aceste normele actuale;- Va angajati sa respectati fara rezerve aceste normele actuale;- Ai acorda moderatori din acest forum dreptul de a sterge, muta sau edita orice subiect de discuţii în orice moment.